Smještajni kapaciteti

Raspolažemo sa 8 soba te 2 apartmana. Klikom na link detaljnije/rezervacije pored sobe ili apartmana možete dobiti detaljnije informacije o smještajnom kapacitetu, cijenama, zauzetosti te također možete izvršiti rezervaciju.

APARTMAN 1 *** 38 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 4+1 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
APARTMAN 2 *** 38 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 4+1 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 1 18 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 2 19 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 3 19 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 4 17 m2 tl_files/slike/s4-novi/S4-6.JPG tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 5 18 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 6 19 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2+1 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 7 19 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2+1 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA
SOBA 8 17 m2 tl_files/slike/simboli/sobesimboli/klima.gif tl_files/slike/simboli/sobesimboli/wifi.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/sat.giftl_files/slike/simboli/sobesimboli/Wc.png tl_files/slike/simboli/sobesimboli/tus.png 2 tl_files/slike/simboli/osoba.png DETALJNIJE/REZERVACIJA